หลักสูตรการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการและการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายรุ่นที่ 4

feather-calendarPosted on 13 มิถุนายน 2024 document หลักสูตร B2Cหลักสูตรล่าสุด
แชร์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการและการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายรุ่นที่ 4

วิทยากร
วิทยากรด้านนอก

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567

ราคา
6,000 บาท

รูปแบบการเรียน

  • Onsite 

  • จำนวนวันที่เรียน 2 วัน

อบรมเเล้วได้อะไร
“1. ผู้เรียนสามารถดำเนินการจ่ายเงิน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนสามารถลดความเสี่ยงในการจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีนัยสำคัญ”

โปรเเกรมนี้เหมาะกับใคร
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป