หลักสูตรกฎหมายและระเบียบสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ รุ่น 2

feather-calendarPosted on 13 มิถุนายน 2024 document หลักสูตร B2Cหลักสูตรล่าสุด
แชร์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรกฎหมายและระเบียบสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ รุ่น 2

วิทยากร
วิทยากรด้านนอก

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567

ราคา
6,000 บาท

รูปแบบการเรียน

  • Onsite 

  • จำนวนวันที่เรียน 2 วัน

อบรมเเล้วได้อะไร
“1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานของตนเอง และองค์กร ที่เกี่ยวกับงบประมาณ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักและแนวทางในด้านการเงิน การคลัง กฎหมาย และระเบียบ
แบบแผนของทางราชการได้
3. ผู้เรียนสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานการเงินการคลังได้”

โปรเเกรมนี้เหมาะกับใคร
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารด้านการเงิน