หลักสูตรการนำสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของหน่วยงานของรัฐ 

feather-calendarPosted on 13 มิถุนายน 2024 document หลักสูตร B2Cหลักสูตรล่าสุด
แชร์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการนำสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของหน่วยงานของรัฐ 

วิทยากร
วิทยากรด้านนอก

วันที่ 18-19 เมษายน 2567, 25-26 กรกฎาคม 2567

ราคา
6,000 บาท

รูปแบบการเรียน

  • Onsite 

  • จำนวนวันที่เรียน 2 วัน

อบรมเเล้วได้อะไร
“1. ผู้เรียนสามารถนำหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) วิธีการ และขั้นตอนในการนำสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนสามารถคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ “

โปรเเกรมนี้เหมาะกับใคร
เจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้สนใจทั่วไป