หลักสูตร“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัคร

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 9

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

          ณ ห้องพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

วิทยากร

 อาจารย์เชิดชัย  มีคำ
 อดีต ผู้อำนายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ)
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

 อาจารย์กิตติมา  อังกินันทน์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวนกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง

 สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวรารักษ์  วิลัย

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636

          (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัคร รายละเอียดไฟท์เพิ่มเติมด้านขวามือ 

 

วันทีเปิดรับสมัคร
30/07/2019 - 26/08/2019
วันที่อบรม
30/08/2019 - 31/08/2019
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
26/08/2019
ราคา
5,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา