หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น” (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น”
(
Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสุโขทัย (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 80 คน)

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สนใจสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ กำหนดการ  ใบสมัคร ( ด้านขวามือ )

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ กำหนดการ  ใบสมัคร ( ด้านขวามือ )

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพ ฯ

 

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
11/12/2019 - 17/01/2020
วันที่อบรม
05/02/2020 - 06/02/2020
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
17/01/2020
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา