เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัคร หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 3

เนื้อหาวิชา (ดาวน์โหลดใบสมัครด้านขวามือ)

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. รูปแบบและหลักการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียนที่ดี

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่  3-4 กันยายน 2563   (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ 
(อัพเดต 14 สค.63 ยืนยันวันจัดอบรม 3-4 กย.63)

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน  5,500บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร 
  ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก) 
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Faxใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636

หมายเหตุ :          

 • กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 80 คน)
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ในการเข้าร่วมการอบรม

 

 • สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 •  คุณวรารักษ์  วิลัย

   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

   โทร. 0-2470-9630-4 โทรสาร 0-2470-9636  Email : icec@kmutt.ac.th

    (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพ ฯ

 

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
01/07/2020 - 17/08/2020
วันที่อบรม
03/09/2020 - 04/09/2020
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
17/08/2020
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา