หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและการตีความข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 Requirements”

เปิดรับสมัคร 

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและการตีความข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017 Requirements” 

 

เนื้อหาวิชา

1. ความรู้เบื้องต้น ของระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025

2. โครงสร้างมาตรฐานStructural of ISO/IEC 17025

3. ขอบข่ายและนิยามคำศัพท์ที่สำคัญ
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่  23-24  พฤศจิกายน 2563   (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

(รับสมัครจำนวนไม่เกิน 30 คน) ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร ด้านขวามือ

 

            สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

            โทร. 0-2470-9630-4 โทรสาร 0-2470-9636  Email : icec@kmutt.ac.th

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมานา ชั้น 3


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
14/10/2020 - 13/11/2020
วันที่อบรม
23/11/2020 - 24/11/2020
จำนวนที่รับได้
30 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
13/11/2020
ราคา
5,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา