เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัคร หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่  20-21 พฤษภาคม 2564  (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องพัชราวดี 1-2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

 

  • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน5,500บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร 
    ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก) 
  • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

         สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

  • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Faxใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

            โทร. 0-2470-9630-4 โทรสาร 0-2470-9636  Email : icec@kmutt.ac.th

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/18jMdQlOdSHkK_NHKl4lHVXSBYf62P64f?usp=sharing

 

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
23/02/2021 - 30/04/2021
วันที่อบรม
20/05/2021 - 21/05/2021
จำนวนที่รับได้
50 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
30/04/2021
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา