หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

            โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636 

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
17/01/2022 - 31/01/2022
วันที่อบรม
04/02/2022 - 05/02/2022
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
31/01/2022
ราคา
2,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา