เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ระบบคำนวนราคางานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
07/12/2022 - 27/12/2022
วันที่อบรม
11/01/2023 - 12/01/2023
จำนวนที่รับได้
50 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
27/12/2022
ราคา
6,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา