หลักสูตร สมองซีกขวา สร้างจินตนาการ โดยใช้แผนที่ความคิด Level 1

ด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จะจัดกิจกรรมหลักสูตร  “สมองซีกขวา สร้างจินตนาการ โดยใช้แผนที่ความคิด Level 1”

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดในวันเสาร์ที่  3 กันยายน –  24 กันยายน 2559  ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. เฉพาะวันเสาร์ จำนวน  4 ครั้ง รวม 10 ชั่วโมง ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสมอง ได้ฝึกปฏิบัติสร้างแผนภาพความคิดเป็นของตนเอง และได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากการสร้างแผนภาพความคิด ตลอดจนสามารถนำแผนภาพความคิดไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป โดยกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-14 ปี รับเพียงจำนวน 20 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท  (สามพันบาทถ้วน) และลดพิเศษสำหรับบุตร-หลานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพียงจำนวน 2,600.-บาท  (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร สมองซีกขวา สร้างจินตนาการ โดยใช้แผนที่ความคิด Level 1

ระหว่างวันที่ 3 กันยายน –  24 กันยายน 2559

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มจธ.

.......................................................

วันเสาร์ที่  3 กันยายน  2559

13.30 – 14.00 น.                     Brain Gym + แนะนำตัว

14.00 – 14.30 น.                     ฉายวีดีทัศน์ (ให้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสมองกับร่างกาย)

14.30 – 15.30 น.                     แปลงตัวอักษรให้เป็นรูปภาพ (ให้เรียนรู้การทำงานของสมองซีกขวา)

15.30 – 16.00 น.                     วาด Mind Mapping จากตัวอักษร (ให้เรียนรู้ขั้นตอนในการวาด Mind Mapping)

 

วันเสาร์ที่  10 กันยายน  2559

13.30 – 14.00 น.                     Brain Gym + ทบทวนบทเรียนการวาด Mind Mapping จากตัวอักษร

14.00 – 14.30 น.                     เขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองให้คนอื่นรู้จักเรามากที่สุด เช่น เรียนที่ไหน ชอบกินอะไร

14.30 – 15.00 น.                     วาด Mind Mapping จากตัวเรา

15.00 – 15.15 น.                     กิจกรรม “ทักษะการสังเกต” (ให้เรียนรู้และเข้าใจการใช้สมองซีกขวาของตนเอง)

15.15 – 15.30 น.                     กิจกรรม ทักษะการสังเกตสู่การวาด Mind Mapping

15.30 – 16.00 น.                     ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา แบ่งเป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต

(ให้เป็นการบ้านแล้วนำมาส่งสัปดาห์หน้า)

 

วันเสาร์ที่  17  กันยายน 2559

13.30 – 13.45 น.                     Brain Gym

13.45 – 14.15 น.                     ทบทวนบทเรียนการวาด Mind Mapping จากเรื่องตัวเรา ทักษะการสังเกตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

14.15 – 14.30 น.                     Radiant Thinking ฝึกคิดเป็นรัศมี (แจกใบงาน) ให้รู้จักการแยกรายละเอียด

14.30 – 15.15 น.                     เราเห็นอะไรบ้างใน 7-11 และเขียนออกมาให้ได้มาที่สุด (พาไป 7-11)

15.15 – 16.00 น.                     วาด Mind Mapping จาก 7-11 แล้วให้แตกรายละเอียด

 

วันเสาร์ที่  24 กันยายน 2559

13.30 – 13.45 น.                     Brain Gym

13.45 – 14.15 น.                     ทบทวนบทเรียนการฝึกคิดเป็นรัศมี และแตกรายละเอียดจาก 7-11

14.15 – 14.45 น.                     อธิบายการเขียน Mind Mapping จากหนังสือประเทศอาเซียน

14.45 – 15.30 น.                     วาด Mind Mapping จากหนังสือประเทศอาเซียน (แบ่งกลุ่ม) มีหนังสือให้แต่ละกลุ่ม

15.30 – 16.00 น.                     สรุปกิจกรรมทั้ง 4 สัปดาห์ ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสิ่งที่เราจะนำไปต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป

                                                               

---------------------------------

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. (อาคารสัมมนา)
1.เงินสด

จ่ายเมื่อมาอบรม

2.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
03/09/2016 - 24/09/2016
จำนวนที่รับได้
20 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
3,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา