นักสู้มืออาชีพ ตอนที่ 35 โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) : คุณนราวดี รองพล อาชีพ : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ โดยการจ้างงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ

วันที่
20 มิถุนายน 2019
รายละเอียด

ติดตามเรา