ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานของ บก.สปพ.

feather-calendarPosted on 18 เมษายน 2024 document ข่าวล่าสุด
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ Big Data Experience Center และ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ผศ. ดร.วริสา ยมเสถียรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานของ บก.สปพ. เพื่อจัดทำหลักสูตรระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191)

โดยในการประชุมหารือครั้งนี้ ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการทำงานของ บก.สปพ. โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาทักษะด้าน AI และ Data Analytics ให้กับกำลังพลของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของเหตุต่างๆที่รับแจ้งผ่าน 191 ให้เป็นแบบ Realtime เพื่อนำไปสู่การวางแผนป้องกันหรือระงับเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต