เปิดรับสมัคร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่

วันที่
17 มกราคม 2022
รายละเอียด

เปิดรับสมัคร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

            โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636 

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

ติดตามเรา