เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4

วันที่
24 มกราคม 2022
รายละเอียด

 

 

ติดตามเรา