คุยโครงการกับภาคเอกชนอย่างไรให้ได้งาน : การสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ

วันที่
21 เมษายน 2022
รายละเอียด

นักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการของ มจธ. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) ในหัวข้อเรื่อง “คุยโครงการกับภาคเอกชนอย่างไรให้ได้งาน : การสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ” โดยคุณเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล กรรมการผู้จัดการกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามเอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

ติดตามเรา