เปิดรับสมัครผู้อบรมใน หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Food Process Control Supervisor

วันที่
24 พฤษภาคม 2022
รายละเอียด

เปิดรับสมัครผู้อบรมใน 
หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด 
(Food Process Control Supervisor) (หลักสูตรรวม)

อบรมระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วัน) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244 
Email: ruchira.rms@gmail.com (คุณรุจิรา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครและกำหนดการ ได้ที่ -> https://foodeng.kmutt.ac.th/training/training/หลักสูตร-food-process-control-supervisor-

ติดตามเรา