วันที่
01 กรกฎาคม 2022
รายละเอียด

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ KMUTTWORKS จับมือภาคอุตสาหกรรมยกระดับทักษะกำลังคนวัยทำงาน

Official launching: KMUTTWORKS joined hands with industry sectors to enhance the working adults' manpower skills

Date: June 30, 2022

Venue: Garden Lounge-South Wing, Montien Hotel Surawong Bangkok

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Garden Lounge-South Wing โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ได้มีพิธีเปิดโครงการ “KMUTTWORKS” โปรแกรมการศึกษารูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อย่างเป็นทางการ โดยเป็นโมเดลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการขยายการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังคนไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายในงานได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ภาษาอังกฤษเยี่ยมยุทธ์ ติดอาวุธนักเดินเรือไทย” ในการร่วมกันพัฒนาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับกำลังคนวัยทำงานในภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือของไทย ภายใต้โปรแกรมการศึกษารูปแบบใหม่ “KMUTTWORKS” ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจน้ำ และ ภาคเอกชน บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยรศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายเอกสิทธิ์ เหมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม โดยมี ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะผู้บริหารและบุคลากร มจธ. และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ภายในงานมีการบอกเล่าความเป็นมาของโปรแกรมการศึกษารูปแบบใหม่ KMUTTWORKS พร้อมแนะนำหลักสูตร Upskill/Reskill และคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทักษะในสาขาต่างๆที่เข้าร่วมในโมเดลความร่วมมือพัฒนากำลังคนวัยทำงานในภาคอุตสาหกรรมในครั้งนี้ และได้จัดให้มีพิธีมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับพันธมิตรรุ่นก่อตั้งของ KMUTTWORKS จำนวน 15 บริษัท ในช่วงท้ายของกิจกรรม

ดูรูป Click...http://tiny.cc/j72tuz

ขอขอบคุณ Bangmod News

https://www.facebook.com/kmutt.cec/

https://www.facebook.com/BangmodNews

 

 

ติดตามเรา