วันที่ 25-26 ก.ค 65 ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต/รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. พาบุคลากรจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และ กลุ่มงานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่
28 กรกฎาคม 2022
รายละเอียด

ติดตามเรา