เปิดรับสมัคร หลักสูตร “ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร”

วันที่
21 กันยายน 2022
รายละเอียด

ติดตามเรา