เปิดรับสมัครผู้อบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

วันที่
27 กันยายน 2022
รายละเอียด

เปิดรับสมัครผู้อบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด"

ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 (รวม 5 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน 17,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244

Email: ruchira.rms@gmail.com (คุณรุจิรา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครและกำหนดการ ได้ที่ 

https://foodeng.kmutt.ac.th/training/process-authority-2022

 

ติดตามเรา