ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ดานิลี่ จำกัด

วันที่
22 ธันวาคม 2022
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ดานิลี่ จำกัด ในโอกาสได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565 “ระดับดี” ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้ บริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน โครงการ มจธ. ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความเข้าทำงานในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปี 2557-2565 ต่อเนื่องกันรวมระยะเวลา 9 ปี

#KMUTT

 

 

ติดตามเรา