กลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับ KMUTTWORKS WEBINAR SEASON 2 ครั้งที่ 1

วันที่
05 มกราคม 2023
รายละเอียด

yesกลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับ KMUTTWORKS WEBINAR SEASON 2 ครั้งที่ 1 กับหัวข้อแรก

“PUBLIC SAFETY องค์ความรู้สำคัญสู่ SAFETY SOCIETY” 

พบกับวิทยากร

smileyรศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

smileyคุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

smileyคุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี กรรมการและอนุกรรมการโครงการวิศวกรอาสามูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ทุกภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานจำเป็นต้องรู้!!

ของมันต้องมี !!

yesท่านจะได้เรียนรู้

1. Public Safety คืออะไร

2. กฎหมายและการควบคุมในประเทศไทย

3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง

4. รับฟังกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็น talk of the town ของประเทศ

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งตอนนี้ https://forms.gle/DQgXSn83Z1N9vQrUA

enlightenedเฉพาะท่านที่ลงเบียน !! จะมีสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล ในรายการ

ติดตามเรา