เปิดรับสมัครผู้อบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Food Process Control Supervisor) (หลักสูตรรวม)

วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2023
รายละเอียด

yesเปิดรับสมัครผู้อบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Food Process Control Supervisor) (หลักสูตรรวม)

enlightenedอบรมระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 (รวม 5 วัน)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

yesค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
ส่งใบสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

mailดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครและกำหนดการ ได้ที่ Website: https://foodeng.kmutt.ac.th/training

smileyสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244
Email: ruchira.rms@gmail.com (คุณรุจิรา)
คุณรุจิรา มณีโคตร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ. 

 

ติดตามเรา