ที่อยู่

KMUTTWORKS โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. (ถนนประชาอุทิศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์: 0-2470-9630-4
099-517-5985 (คุณอรยา นามะโส)
หรือ
084-572-5656 (คุณวรารักษ์ วิลัย)
อีเมล: icec@kmutt.ac.th